Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

דגל ישראל עם רקע מותאם – closeapp

מעוניינים ליצור תמונה מונפשת של דגל ישראל מתנפנף עם רקע של תמונה לבחירתכם?


מוזמנים להעניק מתנה שימושית ותומכת למורה עמית / מדריך תקשוב ! 😊
בוחרים את המתנה ומציינים את פרטי המורה לו מוענק הקורס במעמד הרכישה.

Exit mobile version