displaynote – שידור מסך המורה למכשירי התלמידים

DisplayNote – שידור מה שמופיע על מסך המורה שלך למסכי התלמידים (מחשבים, טאבלטים, טלפונים).

  • התלמידים נכנסים לקישור שהמורה שולח, מבלי שיצטרכו להירשם לכלי (אפשר גם לתת לתלמידים קוד ולבקש שיכנסו לאתר של הכלי ויזינו שם את הקוד).
  • מתאים במיוחד כאשר מעוניינים להציג לתלמידים מצגת או אתר, אך אין מקרן.