Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

displaynote – שידור מסך המורה למכשירי התלמידים

DisplayNote – שידור מה שמופיע על מסך המורה שלך למסכי התלמידים (מחשבים, טאבלטים, טלפונים).Exit mobile version