Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

ספר דיגיטלי – Heyzine

Heyzineהמרת קבצי pdf לספר דיגיטלי.

מגבלות הגרסה החינמית:


הדרכה מאת גילה קיסילביץ

הדרכה מאת שגית חדד


Exit mobile version