Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Jigzi – מחולל פעילויות אינטראקטיביות

Jigzi – מחולל פעילויות אינטראקטיביות למבדק עצמי.

הפלטפורמה פונה לקהילה היהודית ברחבי העולם, לכן בין היתר מציגה מגוון פעילויות בנושא חגי ישראל, יישור מלא לימין, ניקוד מילים, כתב יד בעברית ועוד.


כל פעילות יכולה להכין מספר הפעלות/שקפי תוכן:


התלמידים לא צריכים חשבון בכלי, המורה שולח קישור לתלמידים.


פלייליסט הדרכות


Exit mobile version