Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

משחק ניחוש מילה באנגלית – Custom Wordle

Custom Wordle – משחק ניחוש מילה באנגלית

מתאים ליצירת פעילות לשיעורי אנגלית


הדרכה מאת גילה קיסילביץ


Exit mobile version