Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

capish – קאפיש

קאפיש – פלטפורמה המזמנת לתלמיד למידה פעילה של טקסט שהועלה על ידי המורה.

*** גאווה ישראלית !! ***


המורה מעלה טקסט > מוסיף הקלטות קול, הערות, שאולות ועוד > שולח קישור לתלמידים > לאחר שהתלמידים ביצעו את הפעילות המורה יקבל חיווי על מידת הצלחתם.Exit mobile version