Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

CloseApp Mosaic- מוזאיקה

CloseApp Mosaic – מוזאיקה

מעלים תמונה שתשמש כבסיס לעיצוב הפסיפס > מעלים את התמונות אשר יהוו את חלקי הפסיפס > כעת האלגוריתם ימקם את התמונות על פי צבען.


Exit mobile version