DALL-E 2 – טקסט לתמונה

DALL-E 2 – מחולל תמונות מבוסס בינה מלאכותית AI. למעשה מדובר בפלטפורמה שהיא החלוצה בתחום, ומאז נוספו כלים נוספים המאפשרים יצירת תמונה באמצעות אלגוריתמים של בינה מלאכותית.

  • הקלדת הטקסט באנגלית

לאחר ההרשמה לכלי (באמצעות הזנת מייל וטלפון) תקבלו 50 קרדיטים לשימוש במהלך החודש הראשון. לאחר מכן, בכל חודש תקבלו 15 קרדיטים (לדוגמה, אם נרשמת ב-3 באוגוסט, תקבל 15 קרדיטים חדשים ב-3 בספטמבר. אם הצטרפת ב-29, 30 או 31 בכל חודש, הזיכויים החינמיים שלך יתמלאו מחדש ב-28 בכל חודש).

שימו לב: תוקף קרדיטים שניתנו חינם ולא נוצלו (ולא נרכשו) יפוג בתום החודש.

קרדיט ינוצל בכל פעם שתבקשו להזין משפט כדי לחולל סדרה של 4 תמונות, או כדי לערוך תמונה.

במידה וניסיתם ליצור וקיבלתם הודעת שגיאה שלא אפשרה יצירת תמונה – לא תחויבו.


קישור לקבוצת פייסבוק ישראלית העוסקת בכלי


מדריך מאת הילי זוורו

מדריך מאת יעקב צדק