raindrop – יצירת מאגרי קישורים

raindrop – יצירת אוספי קישורים (אוסף לכל נושא), כולל אפשרות לתייג כל פריט כך שניתן יהיה להגיע בקלות לכל הפריטים שתוייגו באותה תגית באוסף הספציפי.

ניתן לשתף את האוסף באופן פרטי עם אנשים ספציפי לצפייה / עריכה. או עם כולם באמצעות הפיכת הקישור לציבורי.

** תודה לעמי סלנט על השיתוף !