Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

אפליקציית חקר רגש

אפליקציית חקר רגש – המציע דרך פעילות מחקר בה הילד חוקר רגש שמעסיק אותו: כעס, עלבון, אכזבה, עצב, פחד וכדומה.


הילד מקבל משימה לחקור אנשים אחרים (עד 5 ילדים ו/או עד 5 מבוגרים), ושואל אותם על הרגש אותו בחר לחקור, ומגיע לתובנות ‘מחקריות’ המוצגות כדו”ח pdf מעוצב. כך למשל הוא שואל מה גורם לאחרים לכעוס, או כיצד הם מגיבים כשהם כועסים. מסע המחקר, המפגש עם האנשים והעיון המשותף בדו”ח המחקר, יאפשרו לילד להבין טוב יותר את מקורות הרגש ודרכי ההתמודדות.

הפעילות מתאימה כפעילות שיבצע הילד בליווי הורה (באמצעות מכשיר הטלפון של ההורה) – החוקר (הילד) מזין שם פרטי (מומלץ להזין שם פרטי, כי הוא מופיע בדו”ח, אך אם לא מעוניינים אפשר גם להזין שם פיקטיבי) “הנחקרים” אותם מראיין הילד לא מזוהים בשמם בשום שלב.

את הכלי הגתה קלינאית התקשורת חגית סופר ז”ל. הכלי פותח לזכרה על ידי אחיה, דוד יפין, ומונגש ללא תשלום.Exit mobile version