Rytr Me – מחולל טקסטים

Rytr Me – מחולל מבוסס בינה מלאכותית המאפשר להזין מילה/מילות מפתח, לבחור את אופי הטקסט ולקבל טקסט מוכן בנושא הרלוונטי, כולל בשפה העברית.

הגרסה החינמית מוגבלת ל-10,000 תווים בחודש  (כ-2000 מילים).

חשוב, אומנם המחולל מנסה לייצר תכנים מקוריים, אך מפתחי הכלי מדגישים כי מודבר ברעיונות גולמיים שיש לעבדם, כדי להימנע ממצב שקיים טקסט דומה מידי (או זהה) ברשת.