Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

timeline.ly – הוספת הסברים על גבי סרטון

timeline.ly – הכלי מאפשר לסמן מקטעים על גבי סרטוני יוטיוב והוספת הערות והסברים טקסטואליים לכל מקטע.

ניתן גם לצרף להסברים תמונה מהמחשב (עד 10MB לתמונה) או הסבר וידאו שתצלמו באמצעות הכלי (עד 30 שניות לסרטון).

התלמידים לא נדרשים לחשבון כדי לצפות בסרטון המוער.


הדרכה מאת גילה קיסילביץ

Exit mobile version