Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

כיס לב – פעילות לראש חודש כסלו

כל ראש חודש הוא זמן סגולי ומיוחד, שבו ניתן לקבל שפע רוחני שלא יסולא בפז.
אך ראש חודש כסלו הינו חודש המסוגל לניסים יוצאי דופן.

(מתוך אתר הידברות)

לכבוד ראש חודש כסלו, יצרה חברת closeapp את הכלי כיס לב – המציעה פעילות בה כל תלמיד כותב לעצמו איחול, מעלה תמונה שלו / של המשפחה, צובע את התמונה, ובסיום ניתן להוריד את התמונה למחשב.


Exit mobile version