Clever Groups – חלוקה מותאמת לקבוצות

Clever Groups – מחולל קבוצות מבוסס העדפות.

פעמים רבות אנו מתכננים פעילות כיתתית ושכבתית ומעוניינים לחלק את התלמידים לקבוצות. לעתים חשוב לנו שתלמידים מסויימים לא יהיהו ביחד משום שהדבר עלול לגרור קושי, או שאנו דווקא כן רוצים לצוות זוג מסויים ביחד, לעתים אנו אף מעוניינים לאפשר לכל תלמיד לבחור העדפותיו.
הכלי clever groups מאפשר הזנת שמות התחמידים (עד 1,000), קביעת העדפות לגבי כל תלמיד (עם מי עדיף לצוות ועם מי עדיף להימנע מלצוות), וקביע מספר התלמידים המקסימלי בכל קבוצה או מספר סך הקבוצות.

שימו לב: הפונקציה teams המאפשרות שמירת הפרויקט ועריכה עתידית שלו, כמו גם מתן אפשרות לתלמיד להירשם בעצמו אל הכלי ולסמן את העדפותיו – אינה פועלת בשפה העברית.

כל האפשרויות בכלי חינמיות, אך אם תבחרו שלא להירשם אל הכלי חלק מהפונקציות לא יהיו זמינות עבורכם.


אספו מראש את העדפות התלמידים + את העדפות המורים (לציוותים/אי ציוותים).

לחצו על Try It > לחצו על add students > הדביקו את רשימת השמות (הקפידו שאין שמות זהים!) > לחצו על add > אשרו את רשימת השמות באמצעות סימון V בתיבה למעלה > לחצו על שם התלמיד כדי לקבוע את העדפותיו/העדפותיכם עם מי תרצו לצוותו (add preference) או עם מי לא תרצו לצוותו (Add Blocked Student), בסיום לחצו על בסיום לחצו על apply > לאחר שסיימתם להזין את כל ההעדפות, גללו את המסך מטה ולחצו על
Generate Groups > הזינו את המספר המקסימלי של תלמידים בכל קבוצה או את המספר הכולל של הקבוצות שתרצו ליצור > לחצו על create > בחלק התחתון של המסך תקבלו את החלוקה לקבוצות.
שימו לב: חשוב להעתיק את הרשימות בו ברגע – מאחר והן לא ישמרו בחשבון. לכן גם, במקרה של שינויים אין אפשרות לעריכת הקבוצות בהמשך, ויהיה עליכם לבצע את כל התהליך מחדש !