Classkick – לוחות עבודה מקוונים

classkick – הכלי מאפשר משלוח סט של לוחות עבודה אישיים לתלמידים.

בכל לוח יש משימה שעל התלמיד לבצע. לכל פעילות יכול המורה להוסיף: טקסט, שרבוט, תמונה (מהמחשב או שצילם באמצעות מצלמת המחשב), קישורים (כולל לסרטונים), אודיו שהקליט בכלי, ועוד. את כל הפעולות הללו יכול גם התלמיד לעשות בזמן ביצוע הפעילות.
המורה יכול להעלות קבצי pdf ולהשתמש בהם כבסיס לשקפים – ניתן גם לחתוך מתוך עמוד pdf חלק ספציפי ולהשתמש רק בו.
המורה רואה ב-live לאיזה מהלוחות הגיע כל תלמיד ומה עשה.
המורה יכול לשלב בשקפים גם פעילויות לבדיקה אוטומטית על ידי הכלי: השלמת טקסט או שאלה סגורה.
יתרונו של הכלי הוא בכך שהמורה יכול לעקוב ב-Live אחר פעילות התלמידים ואף להתערב בה באמצעות כתיבת הערות או הוספת סטיקרים של משובים מתוך המאגר או שהתאים לצרכי הפעילות.
לכל שקף יכול המורה להקצות ניקוד. המורה יוכל לראות כמה נקודות נתן לכל תלמיד בכל שקף, אך לא ניקוד סופי. המורה יכול לקבוע בהגדרות האם התלמידים יראו את הניקוד שהעניק להם המורה.
גם במהלך הפעילות (בזמן שהתלמידים עובדים) יכול המורה להוסיף שקפי פעילות, התלמידים יקבלו על כך התראה.
תלמיד יכול לבקש עזרה לגבי שקף ספציפי באמצעות הרמת יד ואף כתיבת מסר למורה. או לחילופין, יכול לבקש מהמורה לבדוק את עבודתו בשקף ספציפי לגביו אינו בטוח.
אומנם ניתן לעבוד מכל מכשיר קצה – אך מאוד לא נוח לעבודה בטלפונים. מותאם במיוחד לעבודה ממחשב ומאייפד.
הגרסה החינמית מוגבלת ל-20 משימות. אין הצהרה לגבי מספר תלמידים מקסימלי בכל משימה.
אין צורך בהרשמת תלמיד לכלי.


מדריך באנגלית מאת הילי זוורו