Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

compressor – כיווץ תמונה

compressor – כיווץ משקל תמונה (mb) ושינוי גודל תמונה (פיקסלים)

הדרכה מאת גילה קיסלביץ


Exit mobile version