Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

interacty – מחוללי משחקים

interacty – מגוון מחוללי משחקים.

פרויקט יכול לכלול פעילות אחת או יותר.

סוגי הפעילויות:


ניתן לשתף את הפעילויות באמצעות קישור או קוד הטמעה.

תלמיד לא נדרש לחשבון.


מגבלות הגרסה החינמית:


מאגר הדרכות באנגלית


הדרכה מאת שרון מרגולין על פעילות מסוג Trivia Quiz

הדרכה מאת שרון מרגולין על פעילות מסוג Treasure Hunt

הדרכה מאת שרון מרגולין על פעילות מסוג math up

הדרכה מאת שרון מרגולין על פעילות מסוג memory


Exit mobile version