chatbcg – טקסט למצגת

chatbcg – הזינו נושא וקבלו מתווה מצגת.

חשוב להמתין דקה-שתיים כדי לאפשר לכלי “לחשוב” ולהציע שקפים בהתאם לנושא שביקשתם.

בסיום תוכלו לייצא את התוצר כקובץ powerpoint או pdf (נכון לעכשיו נתקלתי בתקלה בייצוא, מניחה שיתוקן בקרוב).


מצורפת דוגמה לתוצר (דפדפו במצגת), כאשר הטקסט שהזנתי הוא: בינה מלאכותית