Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

midjourney | מחולל תמונות AI

הכלי עבר להיות בתשלום, ללא אפשרות חינמית

midjourney – מחולל תמונות מבוסס בינה מלאכותית AI.


מדריך מאת דנה ישראלי

מדריך מאת הילי זוורו

מדריכים מאת GoPhoto

מדריך מאת מרים יעל

מדריך מאת JOHN ELGORT


Exit mobile version