Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Export WhatsApp Surveys – הורדת תוצאות סקר ווטסאפ

Export WhatsApp Surveys מבית CloseApp – תוסף לדפדפן הכרום המאפשר הורדת תוצאות סקר ווטסאפ בפורמט CSV.


Exit mobile version