רביעיות להדפסה – CloseApp

רביעיות להדפסה – CloseApp

לא מצריך הרשמה לצורך הכנת המשחק. ניתן לשמור קובץ עריכה על המחשב ולחזור לערוך בהמשך, על ידי העלאת הקובץ.


להורדת משחק לדוגמה בנושא ט”ו בשבט, מאת עמי חניא

להורדת משחק לדוגמה בנושא פורים, מאת עמי חניא

להורדת משחק לדוגמה בנושא פסח, מאת עמי חניא


מדריך כתוב