StopNCII – הסרת תמונות אינטימיות מהרשת

הופצו תמונות או סרטונים אינטימיים שלך ללא הסכמתך?
הכלי StopNCII.org יסיר אותן מפייסבוק ומאינסטגרם – בחינם!


כיצד להסיר לתמונה ? מידע מאתר פורום מיכל סלה

  1. כנסו לאתר StopNCII.org (האתר זמין בשפות שונות, כולל עברית).
  2. בחרו את התמונה/הסרטונים האינטימיים שברצונכם לייצר עבורם Hash מהמכשיר שלכם. עבור כל פיסת תוכן, StopNCII.org תיצור טביעת אצבע דיגיטלית, הנקראת ‘Hash’ במכשיר שלכם. רק ה-Hash נשלח אל StopNCII.org, התמונה או הסרטון נשארים במכשיר שלכם ואינם מועלים לרשת.
  3. אם הבקשה נוצרה בהצלחה, תקבלו מספר בקשה כדי לבדוק את סטטוס הבקשה – זכרו לרשום את המספר יחד עם קוד ה-PIN, כדי לגשת אל הבקשה לאחר שהוגשה. לא ניתן לשחזר את ה-PIN לאחר מכן.
  4. החברות המשתתפות יחפשו התאמות ל-Hash ויסירו את כל ההתאמות בתוך המערכות שלהן אם זה מפר את ׳מדיניות השימוש לרעה בהפצת תמונה אינטימית׳ שלהן.
  5. תוכלו להשתמש במספר הבקשה בכל עת כדי לבדוק את סטטוס הבקשה או כדי לבטל אותה.
  • עמותת פורום מיכל סלה היא השגרירה הרשמית בישראל של עמותת Revenge Porn Helpline.

חשוב להדגיש שבמידה ובוצעו שינויים בתמונות/סרטונים יתכן והמערכת לא תזהה אותם, ולכן לא תוכל להסירן.

בנוסף, המידע ימחק רק מפייסבוק ואינסטגרם. כך שבמידה ומשתמשים הורידו את התמונות/סרטונים למכשירם, או שהתמונות/סרטונים הופצו בפלטפורמות אחרות – המידע לא ימחק.