Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

תחפושת וירטואלית – closeapp

תחפושת וירטואלית – closeapp – העלו תמונה שלכם לבד או עם חברים, וקשטו אותה באיורים שמסביב לתמונה.


Exit mobile version