mindmap herokuapp – יצירת מפות חשיבה באמצעות בינה מלאכותית

mindmap herokuapp – כלי ליצירת מפות חשיבה באמצעות בינה מלאכותית.

מקלידים טקסט קצר ומקבלים מפת חשיבה המציעה קשרים בין אירועים, רעיונות ומושגים רלוונטיים.

הכלי באנגלית. ניתן לתרגם באמצעות google translate.

יכול לשמש בסיס לדיון בכיתה, התלמידים יתבקשו לבצע חקר רשת, להוסיף למפה תכנים חסרים ולדייקה במידת התורך.


הדרכה מאת עינבל אריאלי