Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

bard google

bard googleצ׳אט מבוסס בינה מלאכותית.

תמיכה בעברית.

מאפשר הקלדת ו/או הקלטת טקסט הכולל שאלה או בקשה ליצירת תוכן. התשובה תתקבל כטקסט כתוב וניתן ללחוץ על אייקון הרמקול לקבלת הקראה.


פונקציות שמוצגות כרגע רק בחשבונות שמוגדרים לשפה האנגלית


מדריך מאת תמר וורבר


הדרכה מאת AI With Henry


Exit mobile version