Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

quick draw with google

quick draw – משחק מבוסס בינה מלאכותית.

בחלק העליון של המסך מופיע הפריט אותו מתבקש התלמיד לצייר. התלמיד מצייר, והכלי מנסה לנחש מה מצוייר.

יש להפעיל רמקול כדי לשמוע את ניחושי הכלי.Exit mobile version