tome – טקסט למצגת

tome – מזינים טקסט (כולל בעברית) ומקבלים מצגת – שקפי טקסט+תמונות.

כפי שתראו בהדגמה מטה, מתאים גם ליצירת סיפור מקוון.

ניתן לערוך את הטקסט, לבקש יצירה מחדש של פסקה מסויימת, לבקש שינוי טון דיבור (למשל מתלהב), לשנות תמונות (התמונות נוצרות באמצעות הכלי DALL·E גם הוא מבוסס בינה מלאכותית.

את המצגת ניתן לשתף כקישור (אין אפשרות להורדה למחשב).


הדגמת יצירת סיפור מאת אלעד פרל