fast poll

fast poll – יצירת סקר ברגע, ללא צורך בהרשמה

  • סקר פרטי – לא מצריך יצירת חשבון. אין אפשרות לסגירת סקר.
  • סקר ציבורי – מצרי יצירת חשבון בכלי. הסקרים יהיו גלויים וניתן יהיה לאתר בפלטפורמת הכלי. יש אפשרות לסגירת סקר להצבעות נוספות בסיום הפעילות.

שיתוף – בסיום הכנת הסקר תקבלו כתובת URL + קוד QR. כל מי שיש לו גישה לכתובת הסקר יוכל להצביע, ולא משנה אם הסקר הוא פרטי או ציבורי.


הדרכה מאת גילה קיסילביץ