Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

fast poll

fast poll – יצירת סקר ברגע, ללא צורך בהרשמה

שיתוף – בסיום הכנת הסקר תקבלו כתובת URL + קוד QR. כל מי שיש לו גישה לכתובת הסקר יוכל להצביע, ולא משנה אם הסקר הוא פרטי או ציבורי.


הדרכה מאת גילה קיסילביץ

Exit mobile version