מטריקס המיומנויות + מודל שלושת הש’

מטריקס המיומנויות ומודל שלושת השינים הם כלי עזר רפלקטיביים למורה.


מטריקס המיומנויות

מטריקס המיומנויות הוא כלי רפלקטיבי העושה שימוש במודל SAMR, כדי לבחון האם השימוש בכלי דיגיטלי ספציפי תורם להשגת המטרות שקבענו לפעילות.

שלבי הרפלקציה:

  1. בחירת מיומנויות – שאלו את עצמכם, מהם המיומנויות שחשוב לכם שיבואו לידי ביטוי בפעילות אותה אתם מתכננים. ניתן לבחור את המיומנויות מתוך הרשימה המופיעה במטריקס וגם להוסיף מיומנויות נוספות.
  2. הערכת תועלת השימוש בכלי – בחנו באיזו מידה תורם השימוש בכלי הדיגיטלי לשילוב כל אחת מהמיומנויות בפעילות. ניקוד מקסימלי ינתן אם השימוש בכלי מאפשר שילוב של המיומנות בפעילות בדרך שלא הייתה אפשרית ללא הכלי (הגדרה מחדש או שינוי). ניקוד מינימלי ינתן אם השימוש בכלי משפר את היכולת לפיתוח המיומנות אך לא באופן משמעותי (העצמה) או שאין בו תרומה להשגת המטרות.
  3. הכרעה – שימוש בכלי דיגיטלי מצריך השקעה הן של המורה והן של הלומדים, לכן חשוב שלא להשתמש בכלי רק כדי שנוכל להגיד שעשינו שימוש בכלי דיגיטלי, או רק כי הוא “מדליק”. עלינו לבחון האם התרומה שיש לשימוש בכלי הדיגיטלי אכן מצדיקה את ההשקעה שלי כמורה ו/או השקעת הלומדים בשימוש בכלי.
    האם העלות הכרוכה בשינוע עגלת המחשבים או שינוי הכיתה לצורך עבודה בחדר המחשבים מצדיק את התועלת? האם השקעת הזמן והאנרגיות הכרוכים בהכרת הכלי לתלמידים מצדיק זאת? האם ההשקעה שלי כמורה בשימוש בכלי לצורך פיתוח המשימה מצדיק זאת ? וכדומה.
    אם התשובה היא שהשימוש בכלי הטכנולוגי מביא לשינוי משמעותי ולהגדרה מחדש של המשימה, אין ספק שההשקעה משתלמת. אך אם ההשפעה היא רק ברמה של החלפה או העצמה, מומלץ לשקול מחדש את השימוש בכלי…

שלושת השינים

פיתוח פעילות הוא תהליכי. גם לאחר שכבר תכננו את הפעילות, ואפילו אחרי שכבר העברנו אותה בכיתה, חשוב שנמשיך לבחון האם הפעילות אותה פיתחנו והכלי בו השתמשנו לצורך הכנתה ו/או הפעלתה אכן מועילים.
שאלו את עצמכם: מה בפעילות היה מוצלח ותרצו לשמר ? איזה שינוי ניתן לעשות בפעילות כדי לשדרג אותה ? והאם יש אלמנט כלשהו בפעילות שלא תרם להשגת מטרותיה ולכן רצוי להיפטר ממנו כדי לפשט את הפעילות ?


אני תקווה כי כלים רפלקטיבים אלו יסייעו למורים נוספים לבחון את התועלת שיש בשימוש בכלים דיגיטליים בפעילויות הלימודיות אותם הם מפתחים.

שנת לימודים פוריה ומוצלחת 😊💜 אפרת מעטוף