מפת היחסים הדיפלומטיים – Deeplomacy

Deeplomacy – גלובוס אינטראקטיבי המציג את מערכות היחסים בין המדינות השונות, כפי שהן נתפסות על יד ChatGPT.

בחרו מדינה – כדור הארץ יצבע כעת לפי אופי היחסים של המדינה בה בחרתם עם המדינות האחרות. מדינות בקשרי ידיות יצבעו בירוק, מדינות אויבות יצבעו באדום, מדינות ניטראליות יצבעו בלבן. לחיצה על מדינה מסוימת המוצגת על הגלובס, תציג את מערכת היחסים בין המדינות שנבחרו.

ניתן גם לבחור שמות שתי מדינות ולקבל את המידע הטקסטואלי על היחסים ביניהן.