unscreen – הסרת רקע מסרטון

unscreen – הסרת רקע מסרטון

שימושי כשמעוניינים לשלב סרטון קצר במצגת, כך שיתמזג ברקע הקיים של המצגת או כשמעוניינים להחליף את רקע הסרטון למשהו רלוונטי יותר לנושא הנלמד, למשל רקע של ים יוחלף ברקע של מקום עירוני.


מגבלות הגרסה החינמית:

  • סימן מים
  • אורך סרטון עד 5 שניות ללא הרשמה, או 10 שניות למי שנרשם לחשבון חינמי
  • רזולוציה 360