משחקיות בלמידה

משחקיות בלמידה
מעוניינים לשלב אלמנטים משחוקיים בשיעורים ?
העזרו במחולל שמציע אתר ‘אימון יצירתי’ – הזינו את גיל התלמידים, נושא השיעור, מטרת השיעור, קשיים/אתגרים וקבלו מגוון הצעות.