כנסת פתוחה

כנסת פתוחה הוא כלי באמצעותו ניתן לבחון את פעילות חברי הכנסת. מתוך האתר: “אתר כנסת פתוחה הוא פרויקט מבית הסדנא לידע ציבורי, החושף ומנגיש מידע