קטגוריה: מדד האש בעיניים

מדד האש בעיניים | כלי משוב

מדד האש בעיניים – כלי לקבלת משוב מיידי אנונימי על מידת התרומה של פעילות, הרצאה וכו'.

להמשיך לקרוא