מנב"סנט

מנסב”סנטמערכת ניהול בית ספרית באינטרנט, המאפשרת ניהול מערכת השעות הבית ספרית, וכן דיווח ומעקב שוטף ומסכם אחר נוכחות, התנהגות והערכות תלמידים. למדריך כתוב – לחץ