עושים היסטוריה

עושים היסטוריה הוא מיזם של מובילי חינוך בישראל, שמטרתו לסייע לתלמידי החטיבה העליונה בלימודי ההיסטוריה. זאת באמצעות הנגשת המידע לבגרות (היסטוריה א & ב) באמצעות 5