GeoGebra

GeoGebra – תוכנה מתמטית דינמית חופשית המשלבת גאומטריה, אלגברה, טבלאות, גרפים, סטטיסטיקה וחשבון דיפרנציאלי. אפליקציית GeoGebra לדפדפן כרום   מדריך בעברית מאת עידן טל– לחצו על השורה העליונה