Zygote Body

Zygote Body כלי המאפשר המחשה חזותית ללימוד מבנה גוף האדם על שכבותיו ובתלת מימד. באמצעות הכלי תוכלו לבחון איברים פנימיים, כלי דם, שלד ועוד. ***הכלי לא פועל