תגית: הסרת פרסומות

Print Friendly | מנקים עמודי אינטרנט

print-friendly-logo

 

Print Friendly – הכלי מאפשר לנקות את דף האינטרנט ולהדפיס רק את מ שחשוב.

להמשיך לקרוא