iZionist | מפה אינטראקטיבית המציגה את אירועי אנטישמיות המתרחשים ברחבי העולם היום

iZionist – מרכז התקשורת למאבק באנטישמיות בהסתדרות הציונית העולמית מקבל עדכונים מידי יום על עשרות אירועי אנטישמיות המתרחשים ברחבי העולם. לצורך העלאת המודעות לנושא, מוצגים האירועים השונים