תגית: ניסוי

אפליקציה | science journal

walkthrough_welcome_02.1080x1140.0.gifאפליקציית האנדרואיד science journal של google, מאפשרת לתלמידים התנסות במדידה של:

  • כמות האור בסביבה (ביחידות לוקס)
  • עוצמת הקול (ביחידות דציבל)
  • מד תאוצה שמאלה-ימינה, קדימה-אחורה, מעלה-מטה (ביחידות של מטר לשנייה בריבוע)

המדידות מתבצעות באמצעות החיישנים המובנים בנייד.
באמצעות האפליקציה ניתן לאפשר לתלמידים לתעד איסוף נתונים במספר מדידות ולרשום הערות.