מהגרים בפייסבוק

Interactive: Mapping the World’s Friendships מפה אינטראקטיבית המציגה בצורה גרפית את קשרי החברות בפייסבוק. מתוך ניתוח הנתונים ניתן להציג השפעות תהליכים חברתיים, היסטוריים, תרבותיים, פוליטיים