תגית: סקרים

celly | יוצרים קבוצה ומשתפים תכנים וסקרים

highResIconMark

celly – רשת חברתית אליה ניתן להזמין משתמשים (תלמידים/הורים) המתחברים באמצעות המחשב או המכשיר הנייד ולהפנות אליהם תכנים שונים – טקסטים, קבצים, תמונות, סקרים ומבדקים.

הקבוצה לא מוגבלת במספר משתמשים ולכן הכלי מתאים גם ליצירת קבוצת שיח לקהל גדול – כיתה / בית ספר / אירוע.

  • פרטיות: חברי הקבוצה יכולים להיות מחוברים מבלי לשתף פרטים אישיים, כמו מספר טלפון.
  • משתמש יכול להתאים לעצמו אוטאר אישי, ערכת נושא וצלילים.

להורדת אפליקציה: אנדרואיד | IOS


מדריך מאת מנהל מדע וטכנולוגיה

Riddle | מבדק אוטומטי

suTSechV

Riddle – הכלי מאפשר יצירת מבדקים אוטומטיים המורכבים משאלה אחת או ממספר שאלות.

  • מבדק אוטומטי (POP QUIZ) – שאלות המורכב משאלות סגורות. ניתן לצרף לכל שאלה תמונה / סרטון, אפשרות הטמעה באתר. הנבדק מקבל בסיום כל שאלה חיווי לגבי מידת צדקתו. ובתום המבדק הוא מקבל חיווי לגבי מידת הצלחתו במבדק כולו. מתאים למבדק עצמי כתרגול לקראת בחינה.
  • סקר עמדות (OPINION POLL) – הצגת שאלה אחת – הנבדק בוחר את התשובה / העמדה שלו. ניתן לצרף תמונה לכל אופציה. ניתן לקבוע כי תוצאות הסקר יוצגו לגולשים לאחר ההצבעה.
  • שאלון אישיות (PERSONALITY TEST) – כלי המאפשר לדרג כל תשובת נבדק בהתאם להתאמתה לטיפוס אישיות מסוים.
  • מצגת פריטים (LIST) – ניתן לצרף לכל פריט תיאור טקסטואלי, תמונה או סרטון, אפשרות הטמעה באתר.
  • שאלת סקר (SURVEY) שילוב תמונה, אופציה להצגת/הסתרת תוצאות הסקר, אפשרות הטמעה באתר. שימו לב: רק לגבי פריט זה לא הצלחתי לקבל נתונים בסטטיסטיקות. כך שלמעשה הוא חסר ערך…

מדריך מצולם מאת מנהל מדע וטכנולוגיה
סרטוני הדרכה שהופקו על ידי צוות החופש ללמד


מדריך מצולם מאת שרון מרגולין


Mentimeter | סקר מקוון

mentimeter

Mentimeter – כלי ליצירת סקר מקוון.

הכלי מאפשר יצירת שני סוגי שאלות: שאלה מסוג רב ברירה (אמריקאית) או שאלה פתוחה (אורך תשובה עד 140 תווים).
התשובות יוצגו על מסך המורה.
ניתן לבחור להציג את התשובות כענן מילים.
*** הגרסה החינמית מאפשרת יצירת סקר המורכב משתי שאלות בלבד.
מדריך מצולם מאת רוז איכנבלטמקור: אתר המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה

playbuzz | טריוויה, סקרים, שאלוני אישיות, שאלוני תמונות ורשימות

output_C2VBr0playbuzz – כלי ישראלי המאפשר יצירת מגוון תכנים:

לאחר יצירת הפעילות, ניתן להפנות אליה באמצעות קישור לתוצר או להטמיע באתר הבית ספרי.

*** תודה לחפציה בן ארצי על השיתוף !

pollsnack | סקרים ושאלוני אישיות

Screenshot_76
pollsnack הוא כלי המאפשר ליצור סקרים ושאלוני אישיות, כאשר התוצאות מוצגות לגולש בזמן אמת – מתאים ליצירת סקר הכולל שאלה אחת או מספר שאלות שאין לגביהן תשובה נכונה (Poll / Survey) או ליצירת שאלוני אישיות (Personality quiz), בהם הגולש מסווג לקטגוריה מסויימת על פי תשובותיו.
*** שאלוני האישיות עובדים על ממוצעים – בעת קביעת השאלה&תשובות, אתם מעניקים לכל תשובה ערך אשר מגדיר את הקטגוריה אליה היא הכי קרובה. בסופו של תהליך המענה על השאלון, מקבל הנבדק את הקטגוריה שהייתה הקרובה ביותר לתשובותיו (מקצוע הכי מתאים / עיר שהכי מתאימה לטיולו הבא, סוג אישיות A/B וכד').
  • ניתן להתאים מבחינת עיצוב.
  • ניתן להטמיע באתר.
  • גישה לסטטיסטיקות – בגרסה החינמית גישה מוגבלת.

התבקשתי להמליץ על כלי המאפשר יצירת שאלוני אישיות, מעין "בחן את עצמך" של "מעריב לנוער" או "לאישה"… כלי זה הוא היחיד מבין אלו שבדקתי אשר תומך בעברית. במידה ומי מכם מכיר כלי נוסף התומך בעברית ליציר שאלון אישיות – אשמח לשמוע ולעדכן 🙂

surveylegend | יצירת סקר

ze legend-01

Surveylegend – כלי פשוט ליצירת סקר / שאלון.

יתרון הכלי הוא באפשרות להוסיף לשאלה סגורה ולאפשרויות המענה תמונות.
בנוסף ניתן לאפשר לתלמיד לבחור ביותר מתשובה אחת נכונה.

מורים לתחום דעת ספציפי יוכלו לעשות שימוש בכלי לצורך בחינת היכרות התלמידים עם דמויות, מקומות, אובייקטים ועוד. בנוסף ניתן לעשות שימוש בכלי גם בשיעור חינוך כדי לבחור ביחד איור לחולצת טיול שנתי, תמונה זוכה לתחרות ועוד.

*** הגרסה החינמית מאפשרת יצירה של עד 3 שאלונים.

מצורפת דוגמה שהכינה גילה קיסילביץ להמחשה.

*** תודה רבה לגילה קיסילביץ על שהכירה לי את הכלי !

כלי סקר שאינם דורשים רישום

שני כלים ליצירת שאלת סקר בודדת, אשר אינם דורשים רישום.


Flisti

כלי זה מאפשר הזנת שאלה, ציון מספר אפשרויות תשובה (בלתי מוגבלות),
משלוח קישור למענה או הטמעת הסקר באתר.


 Yarp

כלי המאפשר יצירת שאלת סקר בפורמט של בחירה תשובה אחת מבין שתיים:
אמת/שקר או כן/לא מגיע/לא מגיע וכד'.
לכל שאלה מוקצית כתובת אינטרנט ייחודית אותה ניתן להפיץ.

Screenshot_86


מקור: freetech4teachers