Tricider | מחולל טיעונים

Tricider  – מחולל טיעונים.

בכלי זה תוכלו להזין שאלה / נושא לדיון ויפתח עבורכם דף לקבלת רעיונות.
כל תלמיד יוכל להוסיף רעיון משלו ואף לצרף קובץ תמונה. יתר החברים יוכלו להגיב על הרעיונות המוצעים, באמצעות סימון “אהבתי” או באמצעות מלל, המתחלק בצורה נוחה לטיעוני בעד ונגד.
הכלי אינו דורש הרשמה.
הכלי יכול לשמש למגוון תחומים, החל ממשימה לבית בשיעורי האזרחות (איסוף טיעונים בעד/נגד סביב נושא) ועד העלאת רעיונות למסיבת כיתה.

מדריך מצולם מאת התקשוב במרכז


לכלים דומים נוספים – לחצו כאן