SigBee | עיצוב חתימה אישית

SigBee הוא כלי קטן ופשוט המאפשר לכל אחד ליצור ברגע חתימה אישית (בעברית ובאנגלית), מתוך מגוון עיצובים קיימים.
לאחר שבחרתם את העיצוב והקלדתם את הטקסט, תשלח אליכם החתימה אל כתובת הדואר האלקטרוני אותה הזנתם,כולל הסבר בנוגע לאופן הוספת החתימה לדואר האלקטרוני (פעולה חד פעמית).