Smore | דף אינטרנט ברגע

Smore הוא כלי ליצירת דף אינטרנט (עלון מקוון) בתוך דקות.
מתאים לפרסום אירוע בית ספרי / השתלמות / הצגת תוצרי תלמידים ועוד.
יתרון הכלי הוא באפשרות לבצע בעלון שינויים גם לאחר שפורסם.
למדריך (באנגלית) באתר – לחץ כאן
*** הגרסה החינמית מוגבלת ליצירת עד 3 עלונים, תוך הגבלת מספר העריכות לכל עלון כזה (אין הצהרה רשמית על מספר העריכות האפשריות).

דוגמה לשימוש בכלי בהוראה ניתן לראות בדף מידע שיצרו תלמידי כיתה ה’3 מבית הספר “צופה שרון” באלפי מנשה, במסגרת שיעורי הגאוגרפיה, בהנחיית המורה יעל נזר. עוד על המשימה ניתן ללמוד בקישור המצורף.


למדריך מצולם בעברית, מאת חוה קדם – לחצו כאן

מדריך מאת שרון מרגולין

מדריך מצולם בעברית מאת זוהר אביטל

 


שימו לב: במידה ויצרתם דף מידע שאינו כולל קישורים, תוכלו לשמרו כקובץ PDF, העת לחיצה על הדפסה.

Screenshot_3
Screenshot_2

מדריך מאת נטע אלג’ם