WeTransfer – משלוח ושיתוף קבצים גדולים

WeTransfer – כלי להעברת קבצים גדולים (2GB) שאינו מחייב הרשמה.

כל שנדרש הוא להיכנס לקישור, ללחוץ על “Add files+” לבחור את הקובץ/הקבצים המבוקשים (עד לגודל של 2GB).
להזין את כתובת הדוא”ל של השולח ושל הנמען. הנמען יקבל קישור להורדת הקובץ.
לחילופין ניתן לבחור (למטה) לשתף באמצעות קישור.

שימו לב: הקובץ יהיה זמין למשך 14 יום בלבד !

954702_163490050498057_1004287067_n