Trace &Go: יצירת משחק התאמה

Screenshot_1

Trace &Go – מחולל ליצירת פעילות זיהוי והתאמה בה נדרש התלמיד לשייך פריטים למקומם הנכון על גבי ‘מפה עיוורת’. הכלי יכול לשמש בהוראת הגאוגרפיה להכרות עם מפות, בהוראת המדעים להכרות עם גוף האדם, בהוראת השפה להתאמת מילה לאיבר בגוף / חפץ וכדומה.

כניסת עורך / כניסת שחקן

דוגמה לשימוש בכלי בהוראת מכונאות כניסת שחקן (קוד פעילות: hm01)

הנחיות לשימוש בכלי תוכלו למצוא במדריך ליצירת פעילות ובמדריך לעריכת פעילות

למחוללי משחקים נוספים – לחץ כאן


הכלי פותח במכון הטכנולוגי בחולון HIT, המחלקה לטכנולוגיות למידה

מומלץ להתחבר דרך פורטל”מ (הרשמה למאגר תאפשר פעילות מגוון כלים באמצעות אותה הסיסמה).